Sóng Thần

Sóng Thần tiếng nói của người viễn xứ, gửi về quê hương yêu dấu, niềm tin và hy vọng Dân Chủ Đa Nguyên

 
 
     Radio
  

 
Đảng Cộng Sản Việt Nam . Tự ư bán dân, bán đất cho Trung Hoa, người dân lên tiếng bị ngồi tù    
 

Đài Á Châu Tự Do

   

 

 
 

Trang Nhà  :

 

Tiếp nhận thư tín :