Sóng Thần

Sóng Thần tiếng nói của người viễn xứ, gửi về quê hương yêu dấu, niềm tin và hy vọng Dân Chủ Đa Nguyên

 
 
     Radio
    
  

 
Những cuộc biểu t́nh chống Trung Hoa. Đảng cộng sản VN cướp đất tổ quốc bán cho Trung Hoa lập thành phố Tam Sa

Đài Á Châu Tự Do

   
 

Trang Nhà  :

 

Tiếp nhận thư tín :