Sóng Thần

Sóng Thần tiếng nói của người viễn xứ, gửi về quê hương yêu dấu, niềm tin và hy vọng Dân Chủ Đa Nguyên

 
 
     Radio
    
     

 
Tổ chức quốc tế về nhân quyền . Kêu gọi đảng cộng sản Việt Nam thả tù nhân lương tâm

Đài Á Châu Tự Do

   
   

 

 
 

Trang Nhà  :

 

Tiếp nhận thư tín :