Muôn dặm xa xăm, quan san ngh́n trùng cách trở, cho nên anh chị em chúng tôi tưởng nhớ quê hương, mượn nghệ thuật truyền thông bắt nhịp cầu liên lạc về Tổ Quốc.

 

 

     Trang Nhà

 

Mục Lục

 

Rừng Người Lao Động
Những Sự Kiện
Vấn Nạn Đất Nước
Dân Chủ Đa Nguyên
Câu Lạc Bộ Dân Chủ
Văn Học Nghệ Thuật
Trung Tâm Việt Học
   

   
    Tiểu Thuyết Giả Sử

 

 

Anh Hùng Nam Việt
   

   

Télévision

Ước Vọng Toàn Dân

Lật Lại Hồ Sơ Đen

Việt Nam Trung Hoa

Hôm Nay Mai Sau

Dặm Trường Quê Hương

Đất Nước Lưu Danh

Dân Tộc Sinh Tồn
   

 

Thảo Luận

B́nh Luận

Ư Kiến

Báo Lưu Trữ
   

 

Tiếp nhận thư tín :

 

Trang Nhà  :

 

   

Chủ Nhiệm : Viên Dung

Tổng B.T : Sông Dinh

Ban Biên Tập :

Trần Đại Trường, Nguyễn Trung Châu, Nguyễn Giang Thành, Mai Ḥa Hiệp, Lê B́nh Định, Cổ Hoa Trà, Chu Hậu Hạp, Đinh Tứ Hải, Phạm Thiên B́nh, La Hối, Huỳnh Thiện Nam, Phan Ngọc Linh.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Google
Saigonbao.com
Thông Luận
Tổ Quốc
Nhân Ái

Đất Việt

Photoht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     31
Phạm Quế Dương
Nguyễn Thanh Giang
Phạm Hồng Sơn
Lê Chí Quang
Nguyễn Vũ B́nh
Vi Đức Hồi
Nguyễn Thượng Long
Nguyễn Gia Kiểng
Nguyễn Văn Lư
Trần Khải Thanh Thủy
Lê Thị Công Nhân
Nguyễn Văn Đài
Hà Sĩ Phu
Nguyễn Đan Quế
T.T.Thích Quảng Độ
Trần Dũng Tiến
Tiêu Giao Bảo Cự
Bùi Ngọc Tấn
Bùi Minh Quốc
LM  Chân Tín
Lê Quốc Quân
Nguyễn Xuân Nghĩa
Phạm Văn Trội
Lê Hồng Hà
Vũ Văn Hùng
Trần Kim Anh
Nguyễn Đan Quế
Nguyễn Phương Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dân Tộc Phải Hồi Sinh

    Hà Sĩ Phu

Monday, 24 May 2010

1. Mất nước là ǵ?

Ngoại xâm là sự xâm lăng từ bên ngoài, nội xâm là sự xâm lăng từ bên trong, đối với một quốc gia. Nếu quốc gia ấy không chống cự nổi trước sự xâm lăng, dù từ bên ngoài hay từ bên trong, th́ kết quả đều giống nhau: mất nước!

Có người thắc mắc: trường hợp mất nước vào tay người trong nước là nghĩa làm sao?

Xuất phát từ quan điểm Dân là gốc của nước th́ ngày nay phải hiểu “mất nước” là t́nh trạng nhân dân bị mất quyền làm chủ đất nước của ḿnh.
Nước vẫn c̣n đó nhưng dân không làm chủ th́ đấy là mất nước!
Quyền làm chủ ấy bị mất vào tay người nước ngoài th́ gọi là nạn ngoại xâm, mất vào tay kẻ thống trị độc tài trong nước th́ đó là nạn nội xâm. Giặc ngoại xâm hay nội xâm đều cướp mất của dân quyền làm chủ đất nước, trong đó có quyền quan trọng nhất là quyền làm chủ đối với đất đai, lănh thổ. Cả hai trường hợp đều do thiếu dân chủ, thiếu b́nh đẳng, hoặc là thiếu dân chủ giữa các quốc gia, hoặc do thiếu dân chủ trong nội bộ một nước.

Trong thế giới văn minh ngày nay, đại bộ phận nhân dân đă được làm chủ đất nước của ḿnh, song vẫn c̣n một số tập đoàn cầm quyền muốn tiếm đoạt quyền ấy của nhân dân ḿnh hoặc nhân dân nước khác, làm cho nhân dân bị “mất nước từng phần”, chứ không c̣n khả năng gây ra sự “mất nước trọn gói” như ngày xưa nữa.

2. Chủ nghĩa đấu tranh giai cấp có hại cho dân tộc.

Chủ nghĩa tư bản đă và đang tồn tại ở rất nhiều quốc gia, nhưng chẳng bao giờ và chẳng ở đâu phải đưa ra khẩu hiệu “yêu chủ nghĩa tư bản là yêu nước”. Tại sao đến phiên “chủ nghĩa xă hội” lại phải đặt ra vấn đề “yêu chủ nghĩa xă hội là yêu nước”? Tại sao phải cố t́nh đồng nhất hai t́nh yêu ấy, cột chặt hai t́nh yêu ấy với nhau? Nguyên nhân rất đơn giản, v́ trên thực tế hai thứ ấy không đồng nhất, không khớp được với nhau, nên phải dùng khẩu hiệu ấy để cố g̣ nó lại. Không kư sinh được vào chủ nghĩa yêu nước th́ cái gọi là chủ nghĩa xă hội chẳng c̣n sức sống ǵ.

Lúc đầu, sự kết hợp ấy có gây được sự cộng hưởng là do “… lúc ấy cái ṿng kim cô Mác – Lê vẫn chỉ mới như một hào quang từ xa, chưa hiện h́nh tác quái…” [1] . Nhưng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa đấu tranh giai cấp vốn tiềm tàng những mâu thuẫn cơ bản nên càng về sau càng xung đột. Đấu tranh giai giai cấp ắt phải tiến đến chuyên chính vô sản (Lenin). Trong khi chủ nghĩa yêu nước cần đoàn kết dân tộc và sự phát triển, th́ chuyên chính vô sản vừa phá đoàn kết dân tộc vừa ḱm hăm sự phát triển. Từ 1989, chuyên chính vô sản khắp nơi trên thế giới bị đào thải, gốc rễ là do nó chống lại chủ nghĩa yêu nước. Những nước cộng sản Đông Âu đuổi chủ nghĩa cộng sản đi chính là đuổi nội xâm để giành lại đất nước.

Họ đuổi đi một chủ nghĩa có hại cho đoàn kết dân tộc và sự phát triển, chứ về con người họ càng đùm bọc nhau hơn, như dân Tây Đức và dân Đông Đức, không ai đánh đuổi ai cả.

Chủ nghĩa đấu tranh giai cấp vốn coi những ǵ thuộc về giai cấp quan trọng hơn những ǵ thuộc về dân tộc, nên mới có xu hướng bỏ qua ranh giới dân tộc để “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Ảo tưởng này đă được các nước cộng sản lớn lợi dụng ngay, cái “gia đ́nh các nước xă hội chủ nghĩa” đầy tính chất gia trưởng nên các anh cả chị hai lấn át các nước nhỏ để thu lợi. Về sau, khi quan điểm giai cấp đại đồng ấy bị phá sản, mọi nước trở về với chủ nghĩa yêu nước th́ những “việc đă rồi” khó có thể đ̣i trở lại. Nếu không có cuộc chiến Bắc Nam về ư thức hệ và không có tư tưởng vô sản th́ ông Phạm Văn Đồng chắc không dễ dàng nhường cho Trung Quốc quần đảo Hoàng Sa đâu. Khi phe xă hội chủ nghĩa tan ră, Trung Quốc trở thành trụ cột xă hội chủ nghĩa duy nhất th́ một lần nữa quan điểm cộng sản lại làm cho nước Việt Nam thiệt tḥi nhiều trước một Trung Quốc vốn đầy tham vọng.

“Nếu không vướng chủ nghĩa ấy tôi tin chắc rằng những người lănh đạo Việt Nam ngày nay đă không chịu thế lép, mà cũng hiên ngang như Lư Thường Kiệt, như Quang Trung đă làm chứ không thua kém đâu. Chỉ bởi v́ nếu không nương tựa vào Đại Hán th́ một cái quái thai cộng sản, cô độc cỏn con, ngược ḍng, đứng làm sao được trước ḍng chảy văn minh toàn cầu này?… Mấy ngh́n năm, Đại Hán đô hộ măi vẫn không cướp được một tấc đất Việt Nam nào, ‘Nam quốc sơn hà’ một ly cũng không suy suyển. Bây giờ nhờ có cái gọi là chủ nghĩa xă hội quốc tế, họ có thể làm được cái việc ấy mà không tốn một phát tên, một viên đạn nào, có phải thế không? Thế th́ trong việc giữ nước, thời kỳ này là mạnh nhất hay yếu nhất trong lịch sử? Nếu những người cầm quyền Việt Nam vẫn cứ đi nước đôi, cố nắm ngọn cờ chủ nghĩa xă hội, tức là cùng một lúc cầm cả hai ngọn cờ, th́ nguy cơ báo trước rằng ngọn cờ Dân tộc sẽ tuột khỏi tay, bởi ngọn cờ Dân tộc bao giờ cũng thuộc về những người yêu nước chân chính, không chấp nhận bất cứ một ṿng kim cô nào chụp lên đầu Dân tộc!” [2]
Không nghi ngờ ǵ nữa, chủ thuyết cộng sản rất có hại cho chủ nghĩa yêu nước, nó là một nguồn nảy sinh và nuôi dưỡng nội xâm, làm lợi cho ngoại xâm, khẩu hiệu “yêu chủ nghĩa xă hội là yêu nước” là một khẩu hiệu ngược

3. Vừa nội xâm vừa ngoại xâm – phải làm ǵ trước?

Muốn chống được ngoại xâm cần phải lo xa. Lo xa không ǵ bằng phải dẹp nội xâm trước hết, v́ đây là nhân tố trực tiếp hay gián tiếp rước ngoại xâm vào.

Nội xâm làm cho dân nghèo, dân khổ, dân oán. Ngay nội bộ cầm quyền cũng lục đục lo đối phó với nhau. Như vậy dân tộc bị tiêu ma sinh lực, tạo cơ hội cho ngoại xâm. Muốn chống nội xâm phải có một hệ thống chính trị dân chủ, b́nh đẳng, có luật pháp công minh, song đó đều là những yêu cầu mà một hệ thống chính trị có gốc là chuyên chính vô sản, với một đảng duy nhất cầm quyền vô thời hạn như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên khó ḷng thực hiện được. Trong những nước xă hội chủ nghĩa này, mọi sự đoàn kết chỉ ở ngoài vỏ, giữ yên xă hội chủ yếu là bằng quyền lực.

Các hội chứng dối trá, bạo hành, vô cảm đục ruỗng xă hội. Tất cả tai vạ đều trút xuống kẻ không quyền lực là dân thường, như thế họ không thờ ơ với đất nước sao được? Trong bài “Để cứu Trường Sa” tác giả Trần Khải đă có một câu chí lư: “Nếu không cho người dân quyền làm chủ thực sự, th́ mảnh đất h́nh chữ S cũng sẽ là đất lạ!” (đất nước này không phải của dân?).

Trong khi việc “Chống nội xâm, cứu nước” [3] c̣n bế tắc như thế th́ t́nh huống ngoại xâm đă đến! Buộc phải tập trung “đối ngoại” đă, nhưng chống ngoại xâm khi nội xâm đang là quốc nạn th́ quả thực vô cùng khó khăn. Khắc phục bệnh thờ ơ – vô cảm để người dân vào cuộc tranh đấu đă khó nhưng xuống đường rồi có thể lại bị chính nhà cầm quyền cản trở mới thật ngược đời (đáng lẽ nhà nước phải vận động, khuyến khích chứ?).

Nhưng bế tắc tận cùng sẽ thấy lối ra. Quy luật xưa nay, khi đất nước bị bên ngoài xâm lăng bao giờ cũng gây ra hai hiệu ứng trái ngược: một hiệu ứng tích cực là làm cho tinh thần dân tộc thức tỉnh, dẹp oán thù, dị biệt nội bộ để lo cứu nước, c̣n hiệu ứng tiêu cực là làm cho kẻ cơ hội bám lấy ngoại bang, ve văn để kiếm chác, kẻ yếm thế th́ càng trùm chăn.

Nhưng thật vui mừng khi thấy trong trường hợp xă hội ta hiệu ứng tích cực có lẽ mạnh hơn, ít nhất là trong lúc này. Sau các cuộc biểu

t́nh sáng 9-12, một sinh viên đă viết:

Sinh viên biểu t́nh, phải đâu chuyện lạ

Nhưng nước ḿnh khác nước người ta!

Nếu quả thực đă hồi sinh được hồn dân tộc

Th́ thực t́nh, tôi cám ơn kẻ cướp Trường Sa


Một sớm mùa đông, nước non này ấm lại… [4]

Nước non đă ấm lại v́ xuất hiện nhiều nhân tố mới mấy chục năm nay chưa từng có, sinh viên biểu t́nh, có các văn nghệ sĩ và một số người đứng tuổi tham gia. Lần đầu tiên xuất quân mà họ chững chạc, đàng hoàng, khôn ngoan, linh hoạt, cứng dắn. Cô văn sĩ rất trẻ Lynh Bacardi (thế hệ 8x) nói: “Đây, cuộc mở miệng đầu tiên của chúng tôi. Đây, lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một trong những quyền cơ bản của con người. Đây, chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết sôi sục trên gương mặt nhau. Đây, chúng tôi nhắc nhở cho chính phủ Việt Nam biết nhân dân Việt Nam c̣n tồn tại và biết họ cần làm những ǵ cho đất nước”. “Nếu chủ nhật tới và những chủ nhật về sau có buổi xuống đường, tôi xin lại được tiếp tục đứng bên cạnh các bạn.” [5]

Nhà thơ Hoàng Hưng cũng tham gia biểu t́nh và phát hiện một vấn đề chính trị rất trúng: ”Rơ ràng là khi ḷng yêu nước xuất phát từ đáy con tim chúng ta, không bị ai dắt mũi, ra lệnh, áp đặt, th́ nó thực sự trở thành sức mạnh. Người dân thờ ơ với chính trị chỉ là do cái chính trị ấy không hợp với ḷng dân, cái chính trị của ai đó độc quyền làm với danh nghĩa người dân.” [6]

Rơ ràng là một thể chế áp đặt, thủ tiêu quyền làm chủ của dân th́ cũng thủ tiêu luôn cái hồn dân tộc, nhưng hôm nay các bạn trẻ đă làm cho cái hồn đó hồi sinh. Cám ơn “kẻ xâm lược” như lời Thái Hữu T́nh là phải lắm!

Đọc thấy trên các trang Web dân chủ có thông báo kư tên phản đối Trung Quốc xâm phạm lănh thổ [7] , rất nhiều bạn bè quanh tôi kư tên ngay, không cần biết người đứng ra tổ chức là ai. Họ bảo: Ai đứng ra cũng được, việc này là chung của tất cả những ai là người Việt Nam, mọi ranh giới về chính trị, tôn giáo, đảng phái đều không c̣n nữa!
Trong phong trào dân chủ đang có nhiều dị biệt nhưng đến việc này lại gần gũi nhau hơn. Hôm biểu t́nh có anh công an đă nói nhỏ với một sinh viên: nếu không vướng bộ quần áo này th́ tôi đă đứng vào với các anh rồi.

Tổ quốc đúng là mẹ hiền, v́ chỉ có mẹ mới ôm được tất cả những đứa con xung khắc vào trong một ṿng tay.

Giả dụ trong cuộc biểu t́nh có một công an đứng ra ngăn cản, sinh viên có thể giăi bày: Ở đây chỉ có hai bên, một bên là những người Việt Nam giữ ǵn lănh thổ, phía bên kia là kẻ xâm lấn đất nước ta, vậy đồng chí thuộc bên nào?… Nói thế mà công an c̣n kiên quyết giải tán những người yêu nước ôn hoà th́ chẳng ngượng với lương tâm lắm sao?

Ví dụ th́ c̣n nhiều, thực tế thật phong phú.

Sự nghiệp chống nội xâm là việc căn bản của ta, c̣n phải làm dài dài. Nhưng việc chống ngoại xâm cấp thiết trước mắt bỗng dưng lại thành nhân tố tích cực, nó thức tỉnh, hoạt hoá xă hội, thêm người tốt, bớt người xấu, kéo mọi người lại gần nhau…

Liên kết dân tộc càng mạnh th́ càng có khả năng phân hóa nội xâm, cô lập ngoại xâm. Hai mặt trận chống nội xâm và chống ngoại xâm nhịp nhàng cùng một lúc lại hỗ trợ cho nhau mới hay chứ!
Không buồn mà lại vui. Chủ nghĩa Mác đă dạy: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là ngày hội của quần chúng”, nhất là quần chúng trẻ dồi dào trí tuệ và sinh lực.

Cứ vào thực tiễn sẽ thấy lối ra.

“Mọi lư thuyết đều màu xám, chỉ cây đời măi măi xanh tươi”. Hay thật.

    Hà Sĩ Phu

  31